zemin1
zemin2

Zemin izolasyonunda kullanılan Rockwool ürünleri SeaRox SL 436, SeaRox SL 440,SL 470 ve
SeaRox SL 480’dir Buradaki uygulama, konforlu bir alan için gerekli olan, ses ve gürültünün
katlar arasında geçirgenliği azaltmanın yanısıra A-60 yani minimum 60 dakika alev ve duman
yayılmasının(yangın geçirmezlik) önlenmesini sağlamaktır.
Foating Floor için belirtilen tüm ürünlerimizin üzerine 2×1,5mm’lik saç uygulandığında A60
sertifikasına sahip olmaktadır.
SeaRox SL 436
SeaRox SL 440
SeaRox SL 470
SeaRox SL 480