zemin1
zemin2

Zemin izolasyonunda kullanılan Rockwool ürünleri Marine Slab 140 ve Marine Slab 200 ‘dür. Buradaki uygulama, konforlu bir alan için gerekli olan, ses ve gürültünün katlar arasında geçirgenliği azaltmanın yanısıra A-60 yani minimum 60 dakika alev ve duman yayılmasının(yangın geçirmezlik) önlenmesini sağlamaktır.

SeaRox SL 436 (Marine Slab 140)
SeaRox SL 480 (Marine Slab 200)